מוצרים פנסיונים מובילים לשנת 2023

גמל נט – מערכת להשוואת קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה,

פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה וחיסכון לכל ילד


 • קרנות
  השתלמות
 • קופות
  גמל
 • קרנות
  פנסיה
 • פוליסות
  חיסכון
 • קופות גמל
  להשקעה
 • חיסכון
  לכל ילד

מסלול:

תשואה מצטברת

מחשבון חיסכון עתידי


הפקדה ראשוני

הפקדה חודשית

% תשואה שנתית

 • שנה
 • 3 שנים
 • 5 שנים
 • 10 שנים
 • 20 שנים

חיסכון מצטבר

הפקדה ראשונית

500,000 +

הפקדות שוטפות

2,000 +

סה”כ רווחים

384,431 +

סה”כ צבירה בסוף התקופה

1,124,431
סה”כ חסכת:

1,124,431

הרווחת 384,431

תשואה ממוצעת 13.5%

* החישוב הינו משוער בלבד. הסכומים, התקופה ושער הריבית עשויים להשתנות בפועל ולהשפיע על החישוב.
קרנות השתלמות מצטיינות 2023

קרן השתלמות היא אחת ממוצרי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל

בגרף זה ניתן לראות את קרנות ההשתלמות המצטיינות במסלול כללי ובמסלול מניות


מסלול:

תשואה מצטברת

קופות גמל מצטיינות 2023

קופת גמל היא אחת ממוצרי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל

בגרף זה ניתן לראות את קופות הגמל המצטיינות במסלולי השקעה תלויי גיל ובמסלול מניות


מסלול:

תשואה מצטברת

קרנות פנסיה מצטיינות 2023

קרן פנסיה היא אחת ממוצרי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל

בגרף זה ניתן לראות את קרנות הפנסיה המצטיינות במסלולי השקעה תלויי גיל ובמסלול מניות


מסלול:

תשואה מצטברת

פוליסות חיסכון מצטיינות 2023

פוליסת חסכון היא אחת ממוצרי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל

בגרף זה ניתן לראות את פוליסות החסכון המצטיינות במסלול כללי ובמסלול מניות


מסלול:

תשואה מצטברת

קופות גמל להשקעה מצטיינות 2023

קופת גמל להשקעה היא אחת ממוצרי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל

בגרף זה ניתן לראות את קופות הגמל להשקעה המצטיינות במסלול כללי ובמסלול מניות


מסלול:

תשואה מצטברת

קופות חסכון לכל ילד מצטיינות 2023

קופת חסכון לכל ילד היא אחת ממוצרי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל

בגרף זה ניתן לראות את קופות החסכון לכל ילד המצטיינות ברמות סיכון נמוכות, בינוניות וגבוהות


מסלול:

תשואה מצטברת

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }